שנת 2022

 

1- גזבר

2- מבקר פנים

3- יועץ משפטי

4- מנהל אגף חינוך

5- מנהל בית ספר תיכון