דוח כספי לשנת 2021 עדיין לא הוכן ולא הופץ באף רשות שיהיה מוכן נעלה בהקדם