1   מנכ"ל העירייה
2   גזבר העירייה
3   יועץ משפטי
4   מבקר פנים - ???
5   נאדר עואד 
6   כמאל אבו אלהיגא - נציג החקלאים
7   מוסא אחמד דיאב - נציג החקלאים