1   ד"ר סוהיל דיאב - יו"ר הוועדה
2   סניר זיידל - נציג משרד התחבורה
3   אדיר חריר - נציג המשטרה
4   פאטמה שאהין - לשכת ראש העיר
5   סמאח עואד - מנהלת ב"ס ה'
6   אמין סהלי - מהנדס העיר
7   עדנאן חגאזי - חבר עירייה