אחוזי מחזור של הרשות -כמות מיחזור מתוך פסולת

 

כמויות הפסולת למחזור לסוגיה , שפונתה למחזור , כמפורט להלן :

 

סוג הפסולת

כמות ( טון)

מקום / מפעל

שאילו פונתה הפסולת

קרטון

245.45

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ .

זכוכית

2.25

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ .

נייר

4.650

 

גזם ע"י מנוף

85

ארוז

פסולת גושית ע"י מנוף

2650

ארוז

אשפה ביתית

20100

ארוז

פסולת גושית נכסה לתחנת המעבר

2880

 

פסדים נכנסה לתחנת מעבר

1560

מטמנת עברון ת.מ.מ מיחזור

סה"כ פסולת 

27,482.7

 

סה"כ  מיחזור / השבה 

2,152.20

 

סה"כ  פסולת להטמנה

25,330.5

 

%  המיחזור ו/או השבת משאבים מסה"כ הפסולת המיוצרת ברשות