בתחום העיר מצויים כ-5 מתקני משחקים ושעשועים מסוגים שונים. במוסדות החינוך ישנם כ-40 מתקנים נוספים. מתקני השעשועים, בהיותם מוקד לפעילות פיזית, עלולים לסכן את המשתמשים, ואכן אירעו בעבר תאונות ואסונות במגרשי משחקים. הגורם האחראי בעירייה על מתקני המשחקים בגנים אלה, על התקנתם, על בדיקתם ועל תחזוקתם הוא קב"ט + קב"ט מוסדות חינוך..

על מנת להבטיח הנאה מרבית על המוסד להקפיד על בטיחות מתקני המשחק והכושר בחצר. מתקנים אלו יכולים להיות מהנים במיוחד, אך גם יכולים להוות מפגע מסוכן לילדים. אם מתקן אינו יציב או שבור ובעל חלקים חסרים או לא תקינים הוא עלול לפצוע ילדים ולפגוע בשלומם

חשוב מאוד לבצע את הבדיקות הנדרשות בהתאם לסוגי המתקנים, בדגש על בדיקה שנתית לפי התקן הישראלי, לשם שמירת בטיחותם של הילדים מכון התקנים הכין תקן מיוחד: ת"י 1498- מתקני משחקים (להלן: התקן). התקן מבוסס על התקנים הקיימים בעולם ושר התעשייה והמסחר הכריז עליו בשנת 1994 לפי חוק התקנים התשי"ג-1953 כתקן ישראלי רשמי שדרישותיו מחייבות על פי החוק.
התקן מפורט וכולל חמישה חלקים המתייחסים לתכנונם, להתקנתם, לתחזוקתם ולבדיקתם של מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים המונעים באמצעות גוף האדם ואינם מחוברים למקור אנרגיה חיצונית כלשהו. עדכונים אחרונים לתקן פורסמו בשנת 2000. על פי הוראות התקן (חלק 4 סעיף 4) יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקות תקינות שוטפות המחולקות לשתי רמות

בדיקה חודש 

בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצעו בעלי המתקן  או האחראים .

בדיקה תקופתית

כל מתקן ייבדק לפחות פעם ב-12 חודשים בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת. לפי התקן, מעבדה כזו היא מכון התקנים וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 12(א) בחוק התקנים התשי"ג-1953 לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.