דלג לתוכן העמוד

הודעה על כוונת עיריית תמרה להתקשר בחוזה בפטור ממרכז עם החברה למשק וכלכלה לאספקת שירותי ניהול

הודעה על כוונת עיריית תמרה להתקשר בחוזה בפטור ממרכז עם החברה למשק וכלכלה לאספקת שירותי ניהול

לצפייה בקובץ המצורף למכרז