מתי?

מיום שישי, ה-17 בפברואר 2023
עד יום שישי, ה-17 בפברואר 2023

בשעה: 15:00

איפה?

מתנ"ס חדש


البازار النسائي للحرف والأعمال اليدوية