מתי?

מיום שבת, ה-04 במרץ 2023
עד יום חמישי, ה-02 במרץ 2023

בשעה: 16:00

איפה?

אשכול פיס טמרה


امسية اذار المرأة