מחלקת הביקור סדיר ברשות המקומית אחראית על הביקור הסדיר ומניעת נשירה  של כל התלמידים הלומדים ברשות ומחוץ לה. גני ילדים ובתי ספר עד תום כיתה י"ב  עפ"י חוק לימוד חובה וחינם ומתוקף אחריותה של הרשות לרישום ושיבוץ כל חייבי לימוד חובה.
קצין הביקור הסדיר: הינו גורם מקצועי מטעם  משרד החינוך הפועל ומועסק  ברשות המקומית,  מייצג את מדיניות משרד החינוך, ואחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה. ככלל ,  תפקידו של קצין הביקור הסדיר לוודא נוכחות סדירה , התמדה של כלל התלמידים ומניעת נשירה גלויה ונשירה סמויה  ממערכת החינוך.

תפקיד ופעולות הקב"ס:

איתור:

 • איתור תלמידים נושרים או בסכנת  נשירה בבתי הספר. תלמידים נעדרים או שביקורם בביה"ס אינו סדיר.
 • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה שלא בוצע עבורם רישום למוסד חינוכי (גנים ובתי ספר).
 • איתור תלמידים שהופנו למסגרות ( מסגרות החינוך מיוחד, בתי ספר מקצועיים, פנימיות) וההורים או התלמידים מסרבים לשיבוץ.
 • מעקב אחר קליטתם של תלמידים העוברים ממסגרת בישוב למסגרת מחוץ לישוב.
 • אפיון וזיהוי המקור לנשירה על מנת להפנות לטיפול הגופים הרלוונטיים

מניעה וטיפול:

 • הקב"ס נמצא בקשר קבוע עם יועצות ביה"ס ומפקחים, לפי הצורך, מתאם את הטיפול   בתלמידים שהופנו אליו עקב סיכון נשירה וביקור בלתי סדיר.
 • הקב"ס משתתף בישיבות צוות רלוונטיות, ובישיבות צוות בין מקצועיות הדנות במצבו של תלמיד בסכנת נשירה גלויה או סמויה.
 • הקב"ס משתתף וועדות התמדה והכוון ועוקב אחר שיבוצם של כל התלמידים גם בעת חופשת הקיץ.
 • הקב"ס משתתף בישיבות וועדות מקצועיות בקהילה לגבי תלמידים שבטיפולו: ועדות השמה, ועדות החלטה, ועדות ערר, ועדות התמדה, ועדות בינמקצועיות וכו'. בישיבות אלה הוא משתתף כנציג הילד והוריו וכן מתוקף תפקידו כמופקד על מניעת הנשירה.
 • הקב"ס עומד בקשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, קציני מבחן, עובדי קידום נוער וכו') לבניית תכנית התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים.
 • הקב"ס משלב תלמידים שלא שובצו במסגרות חינוכיות, והקשר שלהם עם ביה"ס האחרון נותק.
 • הקב"ס יוזם הפעלת תכניות מניעה לתלמידים, על פי צרכיהם ובשיתוף עם ביה"ס, גורמים הקהילה, הורים וכו'.
 • הקב"ס משמש כתובת לפניות התלמידים, הורים וצוותי החינוך בישוב כמקור מידע, תמיכה וכגורם מקצועי מגשר, מטפל, מייעץ ומכוון.
 • מציאת מסגרת חלופית בשעת הצורך אכיפת חוק לימוד חובה.

דיווח:

 • הקב"ס מדווח דיווחים מנהליים: דו"ח קב"ס חודשי, דו"חות תקציביים.
 • הקב"ס מדווח למנהל מחלקת החינוך ולמפקח ביקור סדיר ומניעת נשירה במחוז על תלמידים שאינם משובצים. כמו כן מדווח על אחוזי נשירה באמצעות מרכז המידע הממוחשב היישובי (ממ"ר).

בעלי תפקידים ביחידת ביקור סדיר 

טבלת אנשי קשר - יחידת ביקור סדיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוחמה מוסטפא מנהל יחידת קב"סים 04-8270974 525693358 [email protected]
סנא אעמר קבס"ית 04-8270977 525693408 [email protected]
כאמלה דיאב קבס"ית 04-8270975 525693342 [email protected]
עביר חסאן קבס"ית 04-8270976 525693406 [email protected]

קב"ס

טבלת אנשי קשר - קב"ס
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סנא אעמר קב"ס 04-8270977 [email protected]
כאמלה דיאב קב"ס 04-8270975 [email protected]
מוחמד מוסטפא מנהל מחלקת קב"ס 04-8270974 [email protected]

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בשעות 07:30-15:30