רישיון עסק הינו הליך הכרחי וחשוב על פי חוק לקראת פתיחתו של עסק חדש.
עיריית טמרה מייחסת חשיבות רבה לתהליך חשוב זה,על מנת להבטיח הפעלה של העסק על פי חוק ושמירה על בריאות הציבור.
כאן נפרוש לכם ובפניכם  מידע שיסייע לכם בהכרת החוק והתקנות לרישוי עסקים, בקבלת מידע על שלבי הגשת בקשה לרשיון, והורדת הטפסים וההנחיות הנחוצים לך.

בטרם פתיחת עסק נבקש ממך לפנות למחלקה לרישוי עסקים להתייעצות וקבלת מידע מהיימן להמשך התהליך.

הסבר להגשת בקשה לרישיון עסק

דרישות פרטניות לפי סוגי עסקים

הנחיות להגשת הערות הציבור לדרישות הפרטניות

פרטי יצירת קשר מחלקת רישוי עסקים:

אבראהים עיאשי
מנהל מחלקת רישוי עסקים
04-8273443
525693340
רואידה עראבי
מזכירות
04-8273444