שם הסיעה שם הפרטי של חבר המועצה  טלפון  Email
טמרה ללגמיע  ד.סוהיל  דיאב  0525233336 [email protected]
טמרה בלדי סאלח חיגאזי 0544241974 [email protected]
עדנאן חיגאזי 0522820354  
אלאסראא עאמר אבו אלהיגא 0546768183 [email protected]
אחמד שקיר 0524041993  
אלתקדום ואלאזדהאר גמאל דיאב 0523715632  
עהד אלשבאב אמנה אלחג 0526908767  
אלוחדה אלטמראוויה באסם זידאני 0544248548  
נזיה סמד 0546412371  
קואדר טמרה נדאל עותמאן 0547730162 [email protected]
אלאמל ניזאר עואד 0508359338  
וחדת אלופאק נאדר עואד 0543917626  
נזאר עואד 0502771579  
אלנגאח כמאל אבו אלהיגא 052660861  
אלנמאא סאבר יאסין 0523230482  
אלאסאלה נביה חיגאזי 054-5350332