הארנונה הינה מס המוטל ע"י העירייה עפ"י חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על "המחזיק" בנכס.
חיוב הארנונה הינו שנתי ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר

מחלקת ארנונה בעיריית טמרה אחראית על:

  • יצירת חיובי ארנונה ועדכון בסיס השומה באופן שוטף
  • טיפול בהשגות וערכים
  • טיפול בחילופי מחזיקים
  • טיפול בנכסים לא ראויים לשימוש
  • קביעת שומה ארנונה
  • טיפול במדידות סקר נכסים לארנונה
  • בדיקת ובקרת השטחים לנכסים בתחום שיפוטה של הרשות
  • מענה לפניות הציבור בכתב בנושא ארנונה והשגות
  • מתן פטור לנכס לא ראוי לשימוש
  • מתן פטור לגופים הזכאים לפטור ולפי פקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה

פרטי יצירת קשר מחלקת ארנונה 

עאמר חטיב
מנהל ארנונה
04-8270937
04-8270938

שעות קבלת קהל: בימים ראשון, שני, רביעי, חמישי, שבת בשעות: 08:00-14:30