מחלקת הביטחון בעיריית טמרה  יש לה תפקיד עיקרי בשמירה על שלומם וביטחונם של תושבי העיר. המחלקה ערוכה לסייע בטיפול במצבי חירום כגון: רעידת אדמה, אסונות טבע, המחלקה מסיירת מדי בוקר בעיר לבדיקה שגרתית וביקורת של מאבטחים בבתי הספר ובגני הילדים. כמו כן המחלקה פועלת על הכנת גורמי העירייה למצבי חירום בכדי לתת מענה לצרכים המתהווים בעייתיות בשגרה ובחירום.

ממונה על קב"ט העירייה

  • ביטחון הציבור
  • ממונה חירום של העיר והציבור
  • ממונה על הבטחון והסדר בעיר ואירועי העיר
  • רכז ועדות פס"ח מל"ח בשעות חירום
  • תיאום עם גורמי צה"ל ומשטרה

פרטי יצירת קשר מחלקת ביטחון

מוחמד עואד
קב"ט העירייה
528085624