מחלקת האחזקה בעיריית טמרה מורכבת מאנשי מקצוע בתחומי החשמל, הנגרות, הצביעה, המסגרות והאחזקה הכללית.

המחלקה נותנת שירותים לכל מוסדות החינוך והעירייה, ומספקת מענה לפניות התושבים בנושאים: אחזקת תאורת רחובות, כבישים ומדרכות, צביעת כבישים ומעברי חצייה, הצבת שלטים ואחזקתם, סלי פסולת ברחובות, מפגעים בטיחותיים, מעקות בטיחות וכו'.

פרטי יצירת קשר מחלקת אחזקה 

גאזי זידאני
מנהל מחלקת אחזקה
04-8270335/334
525693363