היחידה לשיטור עירוני ומערכי אכיפה 

מערך האכיפה העירוני הוא כוח משולב הכולל כוחות שיטור ופיקוח עירוני שמטרתו להתריע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית. תפקידו של מערך זה לממש יעדי אכיפה עירוניים ולחזק את הביטחון האישי ותחושת הביטחון של אזרחי ותושבי העיר טמרה, ראש הרשות מוביל את המערך וקובע את המדיניות וסדר העדיפות העירונית בתיאום עם המשטרה

תפקידי המערך

הכוח  המשולב, של שוטרים ופקחים, פועל למניעת אירועי אלימות והתנהגות אנטי-חברתית במרחב המוניציפלי הפועל מתוך הכוונה משותפת לרשות המקומית ולמשטרה. מערך האכיפה העירוני הוקם במטרה להביא לשיפור משמעותי של הביטחון ותחושת הביטחון האישי של אזרחי ותושבי העיר