התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון מחוללת שינוי מקיף בהתמודדות החברה הישראלית עם מצבי הסיכון של ילדים ונוער ובני משפחותיהם. המטרה שלה הוא לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם. כתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם. הממשלה הגדירה לתכנית 13 יעדים המכוונים לשיפור מצב הילדים והוריהם, ו-13 יעדים המכוונים לשינוי ושדרוג מערך השירותים הקיימים עבורם. התוכנית מיושמת למעלה מ-185 ישובים, אגדי ישובים ושכונות שנבחרו על פי קריטריונים סוציו אקונומיים בערים גדולות. היקף התקציב לכלל התוכנית כ- 220 מיליון שקלים לשנה. התקציב משותף לכלל המשרדים. כל המשאבים מיועדים לפיתוח מענים בקהילה. כשליש מהמשאבים מוקצים לתוכניות, התערבויות ושירותים עבור ילדים בגיל הרך (התחלה טובה).

פרטי יצירת קשר התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

הודא דיאב
מנהלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
04-8270984
524587811
שעות קבלת קהל: בימים א' - ה' בשעות 07:30-15:30