המחלקה כללת מנהל מחלקה, המחלקה לביקור סדיר והמלקה לקידום נוער, ועובדת בשותפות עם גורמי חינוך, הדרכה וטיפול, בניהם: בתי ספר, המחלקה לשירותים חברתיים, הרשות לביטחון קהילתי, השירות הפסיכולוגי, התכנית הלאומית 360 וגורמים נוספים בקהילה.
פעילות המחלקה מכוונת לילדים בגילאי לידה עד 18 שנים, החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד
המחלקה אמונה על מימוש מטרות משרד החינוך והרשות בכל הקשור לצמצום פערים לימודיים, ולמניעת נשירה גלויה וצמצום נשירה סמויה.
המחלקה פועלת למיצוי הפוטנציאל האישי ולגיבוש תפיסת העתיד של ילדים ובני נוער בסיכון. 
המחלקה מאחדת את תכניות שח"ר והמחלקה לקידום נוער ביישוב, ומאפשרת איגום משאבים, פיתוח ידע והבטחת מענים אפקטיביים בכל מערך השירותים המוסדיים והקהילתיים, על רצף הגילאים ורצף הסיכון.

השירותים והתכניות המרכזיים אותם מפעילה המחלקה בעיר טמרה

 • תכניות שח"ר בבתי הספר – כיתות ובתי ספר למניעת נשירה ולקידום תלמידים בסיכון ( מח"ט, מפתן, 10 כיתות מב"ר, 10 כיתות אתג"ר, 4 כיתות תל"מ, 7 חדרי מל"א, 5 כיתות אומ"צ).
 • שירותי המחלקה לקידום נוער.
 • שירותי המחלקה לביקור סדיר.
 • שתי מועדוניות לילדים ונוער בסיכון
 • תכניות קהילתיות – רווחה חינוכית, תרבות ואומנות עיר מנגנת, מרכז נוער יישובי, טיפול בפרט, רכזי מוגנות בבתי הספר דרך הרשות לביטחון קהילתי והתכנית לאומית 360.

תחומי אחריות:

 • מימוש זכותם של ילדים ונוער בסיכון (הלומדים במערכת החינוך או נשרו ממנה) למיצוי הפוטנציאל האישי, ולגיבוש תפיסת העתיד שלהם.
 • המחלקה אמונה על מימוש מטרות המשרד והרשות בכל הקשור לצמצום פערים לימודיים ולמניעת נשירה. המחלקה מפעילה מאמצים עיקריים במניעת נשירה וחיזוק אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות בסיכון בתוך המסגרות המוסדיות, לצד פעולות חינוכיות טיפוליות עבור ילדים ובני נוער שנותקו מהמערכות המוסדיות.
 • המחלקה פועלת למיצוי הפוטנציאל האישי ולגיבוש תפיסת העתיד של ילדים ובני נוער בסיכון.

מטרות:

 1. מחלקת ילדים ונוער בסיכון מפעילה מאמצים עיקריים במניעת נשירה וחיזוק אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות בסיכון תוך המסגרות המוסדיות (פרקטיקה המניעה), לצד פעולות חינוכיות טיפוליות לילדים ובני נוער שנותקו מהמערכות המוסדיות לצורך צמצום הנשירה והניתוק, חיזוק שייכותם החברתית והשתלבותם המלאה בחברה.
 2. דגשים לעבודה ויעדים.
 3. הבחנה מקצועית ומדייקת של אוכלוסיית הילדים והנערים עשייה חינוכית מתערבת ופעילה ברצפי גיל ממשק פעולה מובנה עם הקהילה הן בתחום המוסדי בית ספרי והן בתחום העבודה עם המנותקים צמצום הנשירה.
 4. המלקה פועלת למען הפחתת התנהגויות סיכון בקרב ילדים ונוער בעיר.
 5. לקדם את התפתחותם המיטבית של ילדים ונערים בסיכון, מתוך מטרה לטפח תחושת המסוגלות והשייכות לבתי הספר, לרכישת כישורי חיים, להרחבת דעת באמצעות למידה אפקטיבית ומשמעותית ולחזוק תחושת המסוגלות העצמית.
 6. לקדם בני נוער "מנותקים" (שנשרו ממסגרות החינוך) לרכישת השכלה פורמלית (היל"ה), להכינם לעולם התעסוקה ולגרום למעורבותם בקהילה ובחברה הנורמטיבית.

פרטי יצירת קשר היחידה לילדים נוער בסיכון

תופיק חגאזי
מנהל אגף חינוך
04-8270973
שעות קבלת קהל: בימים א' -ה' בשעות 07:30-15:30