קצין ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך אחראי על שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך ברשות המקומית. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

משימות עיקריות:

  • הכנת תכניות עבודה שנתיות .
  • לוודא קיום סדרי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך.
  • היערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
  • ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
  • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
  • קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
  • ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

פרטי יצירת קשר קב"ט מוסדות החינוך

רחיב אבו רומי
קב"ט מוסדות חינוך
04-8270983
04-9943529
525693374
שעות קבלת קהל: בימים א' - ה' בשעות 07:30-15:30