מרכז פסג"ה

שם

תפקיד

טלפון

נייד

מייל

אתר

אזהאר דיאב

מנהלת

04-9948518

 

 

https://sites.google.com/pst.tzafonet.org.il/home/home

דאהר זידאני

סגן המנהלת

04-9948518

0542300013

 

 

 

 בית ספר למחוננים

שם

תפקיד

טלפון

נייד

מייל

אתר

עבד ארלחמאן זידאני

מנהל

04-9940440

0523225705

 

 

 

 מתנ"ס טמרה

שם

תפקיד

טלפון

נייד

מייל

אתר

טארק עואד

מנהל

04-9943732

0523225705

[email protected]
[email protected]