החלטת וועדת מכרזים עבור מכרז 5/2023 
רשימת זוכים במכרזים לשנת 2021-2022
רשימת זוכים במכרזים לשנת 2020

 

 אחראי על מתן מידע בנוגע להחלטות , תוצאות מכרזים

ריהאם זידאני
מזכירות מנכ"ל
04-9516751