אם קניתם או מכרתם נכס, לבטח נתקלתם במונח 'אישור לרשם המקרקעין' אישור טאבו. על מנת להעביר זכויות בנכס כלשהו, עליכם להמציא אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין ,אותו אישור מאשר לרשם המקרקעין שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לעירייה.

מהות האישור

אישור זה הניתן מהעירייה לרשם המקרקעין מעיד כי העירייה מאשרת על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח, העברת זכויות לקרובי משפחה, רישום צו בית משותף, חלוקת מקרקעין). לאחר קבלת האישור כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס המועבר סולקו במלואם, ניתן לפנות לרשם המקרקעין, להמשך הליך העברת הזכויות בנכס. תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה והחובות המושתים על הנכסקבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספרי העירייההחלפת מחזיקים או העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה, באמצעות מסמכים רלוונטיים.

כיצד מגישים את הבקשה?

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול אגף הגבייה, באמצעות הגשת בקשה בפקס, דואר, דוא"ל או בעמדת הגשת מסמכים באולם קבלת הקהל  בעירייה. קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ואגרה בהתאם לסוג הנכס

טופס בקשה להנפקת אישור טאבו

קישורים רלוונטים