טופס גריעה \ מחיקה מהמצאי

לכבודי  יחידת קטלוג ומצאי אגף הרכש הננו מצהיריים שהפריט הר"מ אינם שמישים יותר עבור יחידתנו, ועל כן נבקשכם לבצע דיווח גריעה\מחיקה  במצאי הרשום של שמנו כדלקמן: (נא להסיר את מדבקת המצאי מהפריט)

תיאור (חובה) שדה חובה
מס' פריט מצאמס' תיאור הפריטסיבת הגריעה \ מחיקהנגרע ל- \ נמחק
Browser not supported