1   גמאל דיאב - יו"ר הוועדה
2   נזאר יוסף עואד
3   שאהר דיאב - מנהל איכות סביבה
4   נאדר עואד
5   אחמד שקיר
6   וליד ערמוש - נציג ציבור
7   אבראהים חליל אבו חמיד אבו אלהיגא - נציג ציבור