1   ד"ר סוהיל דיאב - יו"ר הוועדה
2   עדנאן חגאזי
3   ד"ר עזיז בוקאעי
4   סאבר יאסין
5   אבראהים סוהיל עואד - מחק' בריאות