1   עאמר אבו אלהיגא - יו"ר הוועדה
2   נדאל עותמאן
3   אמנה חאג'
4   גמאל דיאב
5   רחאב זידאני - מנהלת מח' רווחה
6   סאבר יאסין
7   טאהר מריסאת