יירוק העיר - מידע על העצים אשר ניטעו/כרתו

 

נטיעת עצים

ברחבי העיר טמרה נטועים מאות עצים מסוגים שונים, במהלך שנת 2022-2021 ניטעו בעיר 370 עצים חדשים בשיתוף בתי הספר באתרים וברחובות העיר

כריתת עצים

החוק בישראל אינו מאפשר לכל אדם לכרות כל עץ שקצת מפריע לו. על פי חוק פקודת היערות אשר עבר אלינו בירושה מהבריטים, כל עץ בוגר הוא עץ מוגן , ואין אפשרות לאדם פרטי לכרות אותו או להעביר אותו למיקום חדש על דעת עצמו גם אם מדובר  . על מנת לכרות אותו יש לקבל אישור מפקיד היערות המקומי ורק לאחר שהוכח מעבר לכל ספק כי העץ אכן מפריע או מסכן את הנמצאים במקום בצורה משמעותית.

מידע לציבור בנושא כריתות עצים

ע"פ חוק כריתת עצים , עץ נחשב לבוגר:

  • כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן עפ"י חוק.

  • עץ בוגר מוגדר כעץ בגובה 200 ס"מ שקוטרו (הגזע שלו) הוא לפחות 10 ס"מ.
  • העץ מוגן גם בקרקע הציבורית וגם בקרקע הפרטית.
  • כל כריתה או העתקה של אילן מוגן  הינה עבירה פלילית וטעונה ברישיון מפקיד היערות האזורי.

מספר עצים שנכרתו בעיר

  • מספר עצים שנכרתו (2021) - 3 עצים
  • מספר עצים שנכרתו (2020) - 5 עצים