מדור ההיסעים אחראי על מערך ההסעות של התלמידים הן בחינוך הרגיל והן בחינוך המיוחד הזכאים להסעה. בניית מסלולי הנסיעה, שיבוץ התלמידים, הסדרת הסעות התלמידים בחינוך המיוחד ותאום סייעות מלוות להסעות אלה.

תחומי אחריות

  • פתרון בעיות המתעוררות בתפעול השוטף של מערך ההסעות, (כדוגמת רכב הסעה שלא הגיע, איחורים, היעדרות מלווה וכו`).
  • בעיות משמעת בהסעות
  • הדרכה ופיקוח על המלוות והתאמתן לכל מסלול בהסעות המיוחדות.
  • ביצוע פיקוח בקרה וביקורת במסלולי ההסעות
  • טיפול בתלונות של הגורמים השונים: בתי ספר, הורים ומלוות
  • סיוע בהכנת מכרזי הסעות מול קבלני הסעות.
  • היערכות לרישום להסעות לשנה הבאה.
  • עדכון מסלולים ובדיקת חשבונות ודוחות הנוכחות של המלוות ובתי הספר
  • דיווחים בנושא ההסעות למשרד החינוך ( מערכת הסעות נט).
  • טיפול בחשבוניות שוטפות – בדיקה וביקורת.

ההסעות מבוצעות ע"י חברות הסעה שזכו במכרז בהתאם להנחיות משרד החינוך ובכפוף להוראות המשרד.

 

פרטי יצירת קשר מדור היסעים

איהאב דיאב
מנהל מדור הסעות
04-8270983
04-9943529
525767921
שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בשעות 07:30-15:30